Buzz-grupper / Buzz Groups

#plenum #fellesskap #gruppearbeid

Hvordan:
• Del klassen inn i små grupper (3-6 studenter)
• Hver gruppe diskuterer et tema eller spørsmål i noen minutter for å generere argumenter, svar eller ideer.
• Når tiden er ute, la hver gruppe dele en idé, svar eller argument med klassen. Skriv ned ideene på en tavle.

Se også #think-pair-share, også kalt I-G-P (individual, group, plenary)

Husk at jo større gruppa er, jo mindre mulighet får hver student til å delta i sin lille gruppediskusjon.


#plenary #community #group-collaboration

How:
• Break class into small groups (3-6 students).
• Each group discusses the topic or question on their own for a few minutes to generate arguments, answers, or ideas.
• Once time is up, have each small group share one idea, answer, or argument with the class. Record ideas on the board.

See also #think-pair-share, also called I-G-P (individual, group, plenary)

Keep in mind that the larger the group, the less opportunity each student will have to participate in their small group discussion.