Kategori Emner

Kunstig intelligens og eksamen

Her inviterer vi alle til å dele sine erfaringer og refleksjoner, bekymringer og løsninger. Still gjerne direkte spørsmål tilknyttet temaet og svar på hverandres innlegg. En bredt sammensatt ressursgruppe fra ulike fagmiljø og NTNU sine støtteenheter vil bidra med innspill og svar.
2

Utdanning

Erfaringsdeling og diskusjoner relatert til læring, utprøving av undervisningsmetoder, teknologi og nyvinning i undervisning.
21

Lærings- og vurderingsaktiviteter

Denne kategorien brukes til å dele lærings- og vurderingsaktiviteter.
Vi benytter emneknagger i tråd med SALSA-metodikken:
community fellesskap individual individuell group-collaboration gruppearbeid plenary plenum skills-practice ferdighetstrening
0

Forskning

Del og diskuter forskningsresultater, prosjekter og søknadsprosess, eller finn nye tverrfaglige forskningssamarbeid.
1

Om NTNU Lærende fellesskap

Her kan du stille spørsmål og gi tilbakemeldinger til teamet bak forumet.
Vi har også en FAQ som kanskje kan hjelpe deg!
2