Snøball / Snowball

Hvordan:

  • Presenter en idé, spørsmål eller problemstilling for studentene. Hver student tenker først på ideen/spørsmålet/saken i ett minutt med mål om å lage minst tre reaksjoner, kommentarer, svar osv.
  • To studenter slår seg sammen i par med deres lister for å prøve å samle tre ting de er enige om.
  • Studentparene slår seg så sammen med et annet studentpar og prøver å komme opp med tre ting som de er enige om.
  • Gjenta for så mange iterasjoner som er ønsket.
  • Bring etter hvert klassen sammen som en gruppe for å høre hva studentene har bestemt er de tre viktigste sakene, spørsmålene, ideene som er relevante for temaet som er blitt diskutert.

How:

  • Present an idea, question, or issue to students. Each student first thinks about the idea/question/issue for one minute, with the goal of generating at least three reactions, comments, answers, etc.
  • Two students pair up with their lists and try to come up with three things they agree on.
  • The pairs of students then join with another pair and try to come up with three things they agree on.
  • Repeat for as many iterations as desired.
  • Eventually, bring the class together as a group to hear what the students have decided are the three most important issues, questions, ideas relevant to the topic discussed.