SALSA undervisningsdesign - pilot ved NTNU 2022/2023


Endelig, vi som har arbeidet med SALSA undervisningsdesign kan nå informere om at det vil bli gjennomført en pilot ved NTNU høsten 2022 og våren 2023.

Hva er SALSA undervisningsdesign?
SALSA undervisningsdesign;

  • er tjenester knytta til en metodikk som hjelper deg å designe, og videreutvikle undervisning.
  • er et akronym for Student Aktiv Likeverdig Synkron Asynkron som inngår i samstemt planlegging av lærings- og vurderingsaktiviteter.
  • kan gjennomføres i ulike formater , analogt og digitalt; som 90-minutters workshop, eller gjennom mer langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.
  • kan benyttes både på emne- og studieprogramnivå .
  • kan tilpasses ulike faser, deler eller spesifikke utfordringer i undervisningen.

SALSA er bygd opp av 5 ulike kategorier som beskriver konteksten rundt læringsaktivitetene:

  • Fellesskap/Community
  • Gruppesamarbeid/Group collaboration
  • Ferdighetstrening/Skills practice
  • Plenum/Plenary
  • Individuelle/Individual

I løpet av høsten vil vi gjøre tilgjengelig en rekke ressurser til bruk i planlegging, evaluering og videreutvikling av undervisning.

Hvis du vil prøve SALSA kan du sende en mail til salsa@sls.ntnu.no eller følg denne lenken for å bli med i teams.

Her finner du både digitale og analoge ressurser du kan ta i bruk på egen hånd, og du kan velge å bli med i fellesskapet som prøver SALSA gjennom å stille gode spørsmål eller dele erfaringer.

1 Like