Rundbord / Round Table

#plenum

For grupper > 20-30 studenter

Hvorfor:
Denne aktiviteten sikrer at alle studenter har mulighet til å komme til orde hvis de ønsker det. Spørsmålet som stilles kan derimot ikke være et enkelt ja/nei, og må ha flere punkter eller problemstillinger som kan tas opp.

Hvordan:

  • La klassen flytte pultene/stolene inn til en sirkel så alle kan se hverandre.
  • Den diskusjonsansvarlige legger frem et spørsmål. Hver person, etter tur rundt sirkelen, kan komme med en kommentar. Dersom en student ikke ønsker å kommentere, kan de stå over.
  • Gjenta for en rekke spørsmål.

#plenary

For groups > 20-30 students

Why:
This activity ensures that all students have an opportunity to speak if they wish. However, the question posed cannot be a simple yes/no and must have several points or issues that can be raised.

How:

  • Have the class move their desks/chairs into a circle so that everyone can see each other.
  • The discussion facilitator poses a question. Each person, in turn around the circle, provides a comment. - If a student does not wish to comment, they may “pass.”
  • Repeat for a variety of questions.