Q&A-økt / Q&A Session

#plenum

Hvorfor:
Denne aktiviteten vil støtte studentenes læringsprosess, og vil hjelpe studentene med å oppnå en bedre forståelse av temaene som er blitt dekket.

image

Hvordan:
Alternativ 1:

  • Studentene arbeider individuelt, i par eller grupper for å sette sammen et sett med spørsmål fra ulike temaer dekket gjennom semesteret.
  • Spørsmål kan sendes inn til et åpent arbeidsplass eller forum i forkant av den planlagte Q&A-økten, som vil hjelpe med å strukturere økten, men også studentenes kognitive tankeprosess.

Alternativ 2:

  • Enkeltpersoner eller små grupper finner informasjon om et tema, forbereder seg og fremfører en kort informativ økt i en plenumsøkt.
  • Det settes av tid til diskusjon/svar.
  • Spørsmål kan sendes inn skriftlig i løpet av foregående økt (egnet godt for sjenerte studenter), eller de kan stilles muntlig.

#plenary

Why:
This activity will support the students’ learning process, and will help students’ get a better understanding of the topics covered.

image

How:
Alternative 1:

  • Students work individually, in pairs or groups to compile a set of questions for different topics covered during the semester
  • Questions can be submitted to an open workspace or forum well ahead of the planned Q&A session, this will help structure both the session, but also students’ cognitive thinking process

Alternative 2:

  • Individuals or small groups find information on a topic, then prepare and deliver a short informative session in a plenary session.
  • A time is set aside for a discussion/answer session.
  • Questions may be submitted in writing at the previous session (good for shy students), or they may be oral.