Omvendt undervisning / Flipped Classroom

#individual #individuell #plenary #plenum

Omvendt undervisning gjør det mulig å utnytte tiden du har med studentene på en annen måte. Der du tidligere brukte tid i klasserommet på å gjennomgå grunnleggende kunnskap, og tid utenfor klasserommet for å la studentene jobbe med de komplekse oppgavene, ville du med å bruke flipped classroom-metoden snu denne prosessen.

Les mer: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/The+flipped+classroom+method


Flipped classroom makes it possible to utilise the time you have with the students in a different way. Where you previously would spent time in the classroom to undergo basic knowledge and time outside the classroom to let the students work with the complex tasks, you would invert this process when using the flipped classroom method.

Read more: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/The+flipped+classroom+method