Meningsmåling / Polling

#plenum

Hvorfor:
Meningsmålingsverktøy kan bli integrert i emnekurs av forskjellige størrelser og strukturer. Meningsmålinger er vanligvis laget til å representere meninger til en gruppe ved å gjennomføre en rekke spørsmål. Gjennom bruk av meningsmålinger kan både forelesere og studenter få tilbakemeldinger i sanntid på studentenes forståelse av kursmaterialet. Meningsmåling gjør det mulig for studentene å si sin mening digitalt i klasse eller i digitale økter.

image

Hvordan:
Meningsmålingsverktøyet Mentimeter er tilgjengelig for ansatte ved NTNU ved å bruke SSO (SIngle SIgn On) med Feide. Lær mer om Mentimeter


#plenary

Why:
Poll tools can be integrated into courses of various sizes and structures. Polls are usually designed to represent the opinions of a population by conducting a series of questions. Through the use of polls, both instructors and students can gain real-time feedback on student understanding of course material. Polling enables students to digitally voice their opinions in class or in online sessions.

image

How:
The Mentimeter polling tool is available for employees at NTNU using SSO (Single Sign On) using Feide.
Learn more about Mentimeter