Lærings- og vurderingsaktiviteter

Denne kategorien brukes til å dele lærings- og vurderingsaktiviteter.
Vi benytter emneknagger i tråd med SALSA-metodikken:
community fellesskap individual individuell group-collaboration gruppearbeid plenary plenum skills-practice ferdighetstrening