Lærings- og vurderingsaktiviteter

Denne kategorien brukes til å dele lærings- og vurderingsaktiviteter.
Vi benytter emneknagger tilsvarende SALSA-metodikken:
#Community #Individual #GroupCollaboration #Plenary #SkillsPractice
#Assessment #FormativeAssessment #SummativeAssessment