Kjedenotater / Chain Notes

#plenary #plenum

Hvordan:
• Skriv ulike spørsmål på lapper og gi et spørsmål til hver student.
• Den første studenten legger til et svar på lappen (bruk en tidtaker for å holde framdrift og fortgang) og sender deretter lappen videre for å samle flere svar.
• Flere bidrag bidrar til å bygge mer fullstendig forståelse.
• Gjør temaene og studentenes svar tilgjengelige for studentene etter økten. En måte å organisere dette på er å dele ut ett ark til hver student, og gi dem i oppgave å gjøre dette tilgjengelig i et felles arbeidsområde eller forum.

Et digitalt alternativ til denne aktiviteten innebærer å bruke et forum eller delte dokumenter som flere studenter er invitert til å redigere. Deretter kan klassen din undersøke svarene og identifisere mønstre og manglende deler.


How:
• Write several questions on pieces of paper and pass each to a student.
• The first student adds a response (use a timer to keep things moving quickly) and then passes the page along to gather more responses.
• Multiple contributions help build more complete understanding.
• Make the themes and student responses available to the students after the session. One way to organise this, is to distribute one sheet to each student, and give them the task to make this available in a common workspace or forum.

A digital alternative of this activity involves using a forum or shared documents that multiple students are invited to edit. Then your class can examine the responses and identify patterns and missing pieces.