I nyere forskning / I nyhetene // In recent Research / In the News

#plenum #gruppearbeid

Hvorfor:
En interessant måte å få studentene involvert på og vekke interessen deres for temaet før de møter opp til forelesning. Denne framgangsmåten vil også resultere til en stor mengde med materiale og informasjon som kan deles med alle studentene.

Illustration of different documents

Tips: La studentene dele deres kilder i en kollaborativ arbeidsrom, f.eks. forum, delt dokument osv.


#plenary #group-collaboration

Why:
An interesting way to get students involved and arouse their interest in the topic even before they attend the class. This approach will also result in a wealth of material and information that can be shared with all students.

Illustration of different documents

TIP: Let students share their resources in a collaborative workspace, e.g. forum, shared document etc.