WF2020: Programming for teachers: supporting participants in defining their learning path in a flexible online course

Beskrivelse av denne økta fra nettsida til Webinarfestivalen 2020:
Tirsdag 24. november 2020, kl. 12:30 - 12:50
Majid Rouhani, NTNU

Hvordan kan bruk av webinarer bidra til økt læringsutbytte i nettbaserte kurs? Kan webinarer i slike kurs bidra til lavere frafall? Vi ser på en konkret case der vi studerer bla disse spørsmålene nærmere. Case: «A fully online and flexible learning-trajectory course for in-service teachers.» Dette er et programmeringskurs for lærere i tjeneste som underviser på forskjellige nivå, fagområder og har forskjellige forkunnskaper i programmering. Noen er motiverte for å lære programmering, mens andre ser ikke behovet for det. Hvordan kan et slik kurs skape interesse og engasjement hos deltakerne og føre til økt læringsutbytte hos dem, selv om de har forskjellige mål? Og hvilken rolle kan webinarer ha i denne prosessen?

Purpose of course:
-> support students in the course to reflect on their learning needs and choose the right learning path

Instructors - Students (Teachers) - Pupils

FLTC: Flexible Learning Trajectories Course

  • Webinars
  • Communication platforms
  • Project-based learning

Learning activities Optional, Mandatory and Flexible

Conclusion:
-> Webinars can have a constructive function in linking different topics in a flexible learning-trajectory course to set up å customized learning path for each student.
-> Teachers’ interest in webinars decrease during the course, which may indicate that when the learning path is defined, the need for webinars is less.