Universell utforming

Her har Andreas H. Schille skrevet en fin artikkel som gir oversikt over NTNUs aktiviteter for å gjøre nettbasert utdanning universelt utformet:
https://news.media-and-learning.eu/type/featured-articles/what-is-ntnu-doing-about-universal-design-and-educational-video/

Mulig denne burde ligge i en “Anbefalt lesing”…?

3 Likes

Tror det! Rapporten til universell fra 2019 er også interessant lesning om tingenes tilstand, og hvordan utformingen av digitale læringsressurser påvirker studentene.

Når vi snakker om Universell utforming handler det ofte om rom, nettsider og digitale læringsressurser. Det er en god start på arbeidet. men synes også det er interessant å tenke ett nivå opp og ta det med seg i emnedesign-fasen. Hvor inkluderende er emnedesignet? Hvilke aktiviteter skal en gjennomføre, og hvordan kan en sørge for å gjøre selve gjennomføringen mer universell?

2 Likes

@DixieMatre @DMatre Har du sett denne rapporten? :smiley:

Ja! Jeg har sett det, men bare skum lest det. Det er veldig interessant. :smile:

1 Like