Tilfeldige spørsmål / Question Selector/Question Cup

image

Hvorfor:
Å bli kjent med hverandre i klassen kan bidra til å starte samtaler mellom studenter utenom klasserommet og undervisning.

Hvordan:
• Deltakerne bruker en tilfeldig tallvelger for å velge et tall fra én til 145.
f.eks. https://numbergenerator.org/
• Studentene svarer på spørsmålet som samsvarer med tallet deres
• Liste over tilfeldige spørsmål: Question Cup - Teampedia
• Svarene legges ut på en Sticky Note-tavle som OneNote eller Whiteboard (O365)
• Svarene kan deles på skjerm eller via lenke til studentene


Why:
Getting to know more about each other in-class can help start conversations between students in out-of-class settings.

How:
• Participants use a random number picker to select a number from one to 145.
e.g. https://numbergenerator.org/
• Students answer the question that corresponds with their number
• List of random questions: Question Cup - Teampedia
• Answers are posted on a Sticky Note Board such as OneNote or Whiteboard (O365)
• The answers can be shared on screen or via link to the students