«Samskuing av video» som læringsaktivitet og forberedelse til undervisning

De fleste studentene har god erfaring med tekster som læringsressurser og god studieteknikk rundt dette. Og samlesing av tekster som læringsaktivitet og forberedelse til undervisning begynner å bli en godt etablert læringsform i enkelte fagmiljø. Jeg har laget en video som ble brukt i et seminar om «samskuing» av video, for å vise noen muligheter for å få studentene til å stoppe opp og repetere og reflektere for egen del, og bidra med refleksjoner og spørsmål til neste undervisningsøkt. Dette kan støtte studentene til bedre studieteknikk rundt video enn å «se den på dobbelt hastighet mens man tar oppvasken». Vi har jo gode veiledninger på Panopto, så kanskje dette er smør på smør, men anyhoo – her er 47 sekunder som viser quiz med flervalg og «fill in the blanks», bruk av Padlet inne i Panopto, Discussion som er en innebygd funksjon der man kan legge kommentarer på relevante punkt i videoen med mulighet for andre til å svare på kommentaren, og til sist en nettside som kan være nyttig for utdyping, forslag til videre lesing, osv. (den nettsiden skulle helst vært til NTNU sin samleside, men for øyeblikket ser Panopto på problemet med at ikke alle nettsider fungerer). Det er tatt ut av kontekst, men jeg tenker at det er bedre å dele enn å la være, og så vil jeg gjerne høre om andre har spørsmål, erfaringer eller idéer som de kommer på når de leser og ser dette :slight_smile:

Panopto-video som viser muligheter for “samskuing”

Flott eksempel på bruk av interaktiv video @olek :slight_smile:

1 Like