OneNote i undervisning og læring

OneNote er et verktøy som kan være nyttig i ulike læringssammenhenger. 25. mars 2021 arrangerte Seksjon for Læringsstøtte ved NTNU Læringstreff om “Bruk av OneNote i undervisning og læring”.
Her delte matematikkunderviserne Arnhild Lunde og Tonje Vedde Fiskerstrand sine erfaringer, og vi fikk også høre studentperspektivet ved Dana Haberberger i dette Læringstreffet.

LT OneNote

Hvilke erfaringer har dere andre med OneNote i undervisning og læring?
Fortsett gjerne diskusjonen her.

1 Like

Jeg er interessert i erfaringsutveksling dersom andre bruker OneNote i undervisningen. Jeg og Arnhild bruker OneNote i matematikkundervisning, både digitalt (zoom), hybrid og i undervisningsrommene. Hittil er det spesielt som “tavle” for forelesningsnotater og klassenotatblokk for veiledning av studenter vi bruker. Dette semesteret tester jeg ut å distribuere oppgaver til studentene i klassenotatblokka, og å gi tilbakemelding der.