Live-teksting i Zoom

Jeg fikk prøve meg som live-tekster under Lunsj og Lær tirsdag 1. juni, og det var første gang dette ble forsøkt. Hensikten med live-teksting er universell utforming og inkludering, hvor man trenger noen som kan skrive det som blir sagt, og det ganske så fort. Jeg vil tro alle som tekster live har forskjellige opplevelser, men jeg kan likevel dele mine erfaringer og videre forslag og tips til andre som skal gjøre det samme.

Min erfaring er at det gikk veldig bra, med noen utfordringer. Jeg fikk prøve live-teksting noen dager før, i tillegg fikk jeg tilsendt PowerPointen som skulle brukes på forhånd. Dette gjorde meg tryggere på både hva min jobb var og hva det skulle snakkes om, slik at jeg kunne innstille meg på hvilke ord og uttrykk som kom til å brukes.
Det opplevdes egentlig enklere enn forventet, da jeg hadde en forventning om flere lange og vanskelige faguttrykk.

Da det var to som holdte presentasjonen ble det en utfordring å holde følge med hvem som snakket når, noe som kanskje ble uklart i tekstingen. Også samtaler mellom de to ble vanskelig å tekste, spesielt når det snakkes som en vanlig samtale hvor de av og til snakket om hverandre eller fullførte hverandres setninger.

Mitt største tips til andre som skal live-tekste i fremtiden, eller til meg selv neste gang er å ikke fokusere alt for mye på å gjøre det ordrett, men heller få med det viktigste av det som blir sagt slik at teksten blir forståelig.

Alt i alt en god erfaring og noe jeg gjerne kunne gjort igjen :smiley:

Alette Solbjørg, e-LA NTNU Trondheim

3 Likes