Hvordan skape gode møter i et fysisk-digitalt læringsmiljø?

Høsten 2020 blir vi avhengige av å supplere det fysiske læringsmiljøet og samhandling på campus med digitale verktøy og samhandlingsflater. Forelesninger og seminar handler om å skape gode møter mellom studenter, og mellom studenter og undervisere, og for mange er det nytt og utfordrende å supplere eller erstatte de fysiske møtene med digitale alternativ. Spørsmålet er hvordan vi kan bruke både de fysiske møtene og de digitale flatene for å skape en god helhet, og samtidig bidra til å skape et godt læringsmiljø for studentene.

18.06. og 26.06. ble det gjennomført webinar og åpent møte med formål å diskutere denne problemstillingen fra et praktisk ståsted. Anbefalingene fra UniPed er oppsummert i en helhetlig tekst, som ble publisert på Innsida.. Anbefalingene fra støttemiljøene er godt oppsummert i illustrasjonen på wikien “Planlegge undervisning høsten 2020”:

Det store spørsmålet er hvordan vi kan skape en god balanse mellom det fysiske og digitale, som både understøtter oppgaven for underviser, og samtidig bidrar til et godt læringsmiljø? Og hvordan får vi dette til med de verktøyene vi har til rådighet?

5 Likes