Hva er forskjellen på læremidler og læringsressurser?

En smart person spurte meg om læremiddel og læringsressurs er det samme. Dette har jeg også tenkt og lurt litt på [edit: jeg ser at nå sa jeg indirekte at jeg også var smart, men det var helt utilsiktet og i beste fall et uttrykk for at jeg i hvert fall vet litt om hva jeg ikke vet].

Vi snakker ofte om læremidler og læringsressurser, om hverandre og ofte synonymt, men det er de vel ikke. Så jeg tenker litt høyt her:
Det er fristende å begynne med Opplæringslova sin definisjon av læremiddel “Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.” Altså er læremidler laget for formålet, og er et element. Og gjerne knyttet til et spesifikt kompetansemål.

Dette gjør det bedre å snakke om Læringsressurser i UH-sektoren, for der legger vi vekt på læringsutbytte, læringsaktiviteter og læringsinnhold. Ressursene kan da være alt vi trekker inn i undervisningen, samme hva de er utviklet for, og dessuten rommene og verktøyene vi bruker. Og både en enkeltvideo og en hel emneplan.

Så blir en annen diskusjon om mediet er en ressurs - altså, er internett en læringsressurs? Video som form? Eller selve elementet som leveres på internett i form av en video? Jeg heller mot det siste

books-1281581_640
Bildet er tatt av Pexels fra Pixabay