Høsten 2021 og post-covid undervisning - Tanker om veien videre

På Innsida opplyses det at NTNU Planlegger 80 prosent fysisk undervisning i høst. Etter de mange nedstengningene de siste tre semestrene er det selvsagt supert å få muligheten til å kunne undervise på campus igjen, men burde ikke fokuset heller være på hvilke aktiviteter vi ønsker skal foregå når studentene møtes på campus, framfor å sette et kvantitativt mål for omfang på campusundervisning?

Korona-nedstengningen har hatt negativ innvirkning på studenters psykososiale helse (Solberg et al., 2021), og mye av dette kan trolig tilskrives bortfall av sosiale aktiviteter for studentene. Det å møtes fysisk på campus er en viktig arena for å etablere nettverk og relasjoner med andre, fysisk tilstedeværelse campus kan se altså ut til å bidra til mindre ensomhet. Mye av relasjonsbyggingen vil også foregå i faglig samhandling med andre.

Nedstengningen har også bidratt til massiv utprøving av nettbaserte undervisnings- og samhandlingsformer. Omtrent halvparten av studentene gir uttrykk for at den tradisjonelle forelesningen, sage-on-the-stage (King, 1993), kan erstattes av nettbaserte forelesninger (Solberg et al., 2021, s. 97).

NIFU - 2021-9 - Figur 8.1

Burde vi ikke da tatt en diskusjon om hvilke læringsaktiviteter som fremmer relasjonsbygging mellom studenter og dermed ideelt sett burde foregå på campus, framfor å ‘tenke på et tall’ som ikke tar hensyn til hensiktsmessighet når man først får mulighet til å treffes fysisk?

1 Like