Fellesskap: Fire av ti studenter mangler venner på studiestedet (2022)

Tilbake til normalen?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022, viser nok en gang at et betydelig antall studenter opplever ensomhet og utenforskap i sin studiehverdag. Fadderuke og studentfrivillighet nevnes som gode arenaer for å etablere relasjoner og sosiale fellesskap, men ikke alle studenter velger å delta. Vi vet at trygghet og tilhørighet i et læringsfellesskap har stor betydning for læring.

Ikke nok med det, en stor andel av de nye studentene som immatrikuleres i disse dager har bakgrunn som elever i videregående i pandemitid, noe som kan ha betydning for både ferdigheter og strategier for sosial relasjonsbygging.

Hvordan kan vi sørge for at flere studenter opplever trygge og gode læringsfellesskap i de ulike læringsarenaene de møter i studietiden? #fellesskap #plenum #samarbeid #ferdighetstrening #individuell

Har du tips til gode oppstartsaktiviteter du bruker i undervisningen som gjør det mulig for studentene å bli bedre kjent med hverandre? Del det gjerne i denne tråden <3