Det var en gang... / Once upon a time…

image

Hvorfor:
Få studentene til å reflektere i grupper om ulike mulige utfall de vil ha opplevd sammen etter at kurset er fullført.

Hvordan:

  1. Organiser studentene dine i grupper på 3-5 studenter.
  2. Få studentene til å samarbeide om en historie om deres forutsagte utfall av kurset.
  3. La studentene velge hvilken sjanger de bruker når de skal fortelle om sitt lærings-eventyr sammen, f.eks. eventyr, skrekkhistorie, fantasy, fiksjon, drama, humor, mytologi etc.
  4. La studentene dele historien «Det var en gang» i plenum, eller avgjør hvordan de skal samle inn og dele historiene. Det er også mulig å la studentene bestemme hvilke medier de foretrekker.

Why:
Get students to reflect in groups about different the possible outcomes they will have experienced together after the course has been completed.

How:
1. Organise your students into groups of 3-5 students.
2. Get students to collaborate on a story about their predicted outcome of the course.
3. Let students choose which genre they use when telling about their learning-adventure together, e.g. fairy tale, horror story, fantasy, fiction, drama, humour, mythology etc.
4. Let students share their ‘Once upon a time’ story in plenary, or arrange how to collect and share the stories. It is also possible to let the students decide which media they prefer.