WF2020: Studielivskvalitet, svarte skjermer og digitale læringsomgivelser

Beskrivelse av denne økta fra nettsida til Webinarfestivalen 2020:
Tirsdag 24. november 2020, kl.13:00 - 13:20
Hilde Larsen Damsgaard, USN

I denne sesjonen belyser jeg følgende spørsmål: Hvordan kan vi unngå svarte skjermer i digitale læringsomgivelser? Hva skal til for å få studentene til å «vise ansikt?»

Jeg tar utgangspunkt i begrepet studielivskvalitet som handler om struktur, mestring, aktivitet, relasjoner og transformasjon forstått som utvikling og forandring. Konstruktive og studentsentrerte digitale læringsomgivelser er nært knyttet til de valgene lærere tar. Ett av disse handler om å jobbe systematisk med å etablere læringsrom preget av dialog, studentaktivitet og faglige relasjoner som gjør det både nødvendig og trygt å delta og «vise ansikt.»