WF2020: DriveX - et nettkurs i å lage nettkurs

Beskrivelse av denne økta fra nettsida til Webinarfestivalen 2020:
Tirsdag 24. november 2020, kl. 10:00 - 10:20
Inger Langseth, NTNU

Har du et ønske om å nå ut med din ekspertise, gjøre din faglige kompetanse tilgjengelig for så mange som mulig og slik bidra til at mange kan utvikle sin kompetanse på meningsfulle måter? Da kan et åpent nettkurs eller emne være et aktuelt alternativ for deg.

I dette webinaret får du mer informasjon om hvordan du kan tilegne deg kunnskapene du trenger for å produsere dit eget nettkurs på en åpen plattform. Du introduseres for DriveX, et åpent nettkurs som leder deg gjennom prosessen fra ide til ferdig nettkurs. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og diskutere utviklingen med andre på feltet.

Introduksjonsvideo: https://youtu.be/MuIupYuz2qo

Nettside: https://digit.ntnu.no

Fleksibilitet med nettkurs

  • Korte “bite sized” e-læringskurs
  • Faglige kurs med kursbevis og studiepoeng -> Micro credentials
  • Micromaster, (bachelor, master, PhD)

Lenker til nettkurs:

Blended vs. online (Carl Heath, Skolelederkonferansen, 2020)
Online education er basert på:

  • åpen tilgang
  • fleksibel og livslang læring
  • just-in-time
  • globale
  • formell og uformell læring (badges, kursbevis, studiepoeng)

Behov for:
Plattform -> Pedagogikk -> Portal

June Breivik nevner denne rapporten fra Teknologirådet: https://teknologiradet.no/norge-trenger-et-spotify-for-laering/

2 Likes