WF2020: Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning

Beskrivelse av denne økta fra nettsida til Webinarfestivalen 2020:
Tirsdag 24. november 2020, kl. 09:30 - 09:50
Maarten Beerepoot, UiT Norges arktiske universitet

Hvilke muligheter har nettundervisning? Hvordan kan vi bidra til et faglig-sosialt fellesskap blant studentene? Hvilke læringsaktiviteter prioriterer vi i fysisk undervisning? Hvordan kan vi gi ekstra støtte til studentene som trenger det mest? I 2020 har vi ikke bare sett en revolusjon i digital undervisning, men også hatt økt fokus på disse viktige spørsmålene.

Vi presenterer gode og mindre gode erfaringer med digital undervisning fra et innføringskurs i kjemi med 250 studenter. Erfaringene tyder på at digital undervisning har kommet for å bli. Fysisk gruppeundervisning forblir likevel sentral for å bidra til et faglig-sosialt fellesskap blant studentene.

Kom gjerne med egne innspill og kommentarer til dette temaet i denne diskusjonstråden :dizzy:

1 Like

Hvilken type digital undervisning vil du ikke fortsette med etter covid-19?
Lenke til Padlet som er benyttet i økta:

Obligatorisk fysisk gruppeundervisning - beholdes

 • fordel med mindre grupper digitalt

Digital fellesundervisning - videreføres i tillegg til fysisk undervisning

 • mulighet for studenter å stille spørsmål privat i chat
  Fordeler med nettbasert undervisning - Hva sier studentene?
 • får sove lengre
 • unngår kollektivtransport
 • lett tilgang til kaffe, mat etc. hjemmefra
 • mer arbeidsro, når man deltar hjemmefra
 • unngår å bli syk
  Men: tap av sosial interaksjon

Digital seminarundervisning

 • tilbud til de som av ulike grunner ikke kan delta på campus
 • er kanskje ikke like flinke nok til å stille spørsmål
 • ikke så lett å gi individuell veiledning

Digital orakeltime - videreføres ikke

 • blir ikke brukt i stor grad
 • utfordrende for studenter å formulere spørsmål

Jeg var ikke tilstede på Webinarfestivalen, og har generelt inntrykk av at begeistringen for digital undervisning er noe lavere hos både studenter og undervisere i mitt miljø. Jeg vil i hvert fall styre unna digital fellesundervisning i størst mulig grad, og vil gjerne høre flere argumenter for å skulle videreføre det - med fokus på det pedagogiske.