Uttalelser fra NTNU-ere om AI og eksamen

Her kan vi dele interessante uttalelser fra NTNUere.
I NTNU sitt arbeid med å utforske og utnytte mulighetene kunstig intelligens gir for utdanning, vil refleksjoner fra våre egne være verdt å lytte ekstra nøye til, siden de er satt i vår kontekst; våre utdanningsområder, bruk av våre verktøy i rammen av NTNU sine ambisjoner, forskrifter og mulighetsrom.

Marit Reitan i VG:

“NTNU er truffet av en tsunami med roboter på surfebrett.”
Hun mener at utdanningssektoren, og ikke minst NTNU har et særlig ansvar for å bidra til at ny teknologi kan anvendes på en god måte. Og at sektoren må samarbeide om å løse utfordringene som er knyttet til chatbotene i utdanningene.

Lars Lundheim i Universitetsavisa:

Vel, dersom ein kunstig intelligens leverer eksamenssvar med godkjent eller til og med godt resultat, viser det at eksamenen ikkje testar dei kvalitetane me ynskjer å fremja. Rett og slett fordi ChatGPT ikkje kan tenkja kritisk eller sjølvstendig. ChatGPT kan ikkje tenkja i det heile. Konklusjonen vert dermed at det er vurderingsordningane våre som treng revisjon. Ikkje reglementet for kva som skal reknast som juks.

Thomas Dahl i Universitetsavisa:

Ja, bør ikke ChatGPT være en anledning til å spørre om vi ikke bør innrette våre studier på en annen måte. Er det ikke andre ting enn det som maskiner kan vi bør vektlegge? Er våre vurderingskriterier slike at det er informasjonsbearbeiding som tilfredsstiller kvalifikasjonsrammeverket?

Her lanserte han også uttrykket “ChatGPP”, for når AI konstruerer feilaktige fakta.

Inga Strümke og Inger Langsethtv2.no: “Sikkert blitt brukt uten at lærerne vet om det”
En tidlig artikkel som refererer til den første eksamensgjennomføringen, der det ikke var mulig å gjøre grep på forhånd fordi oppgavene var utformet og godkjent før ChatGPT ble åpnet.

Inga Strümke er en av landets fremste forskere på kunstig intelligens (KI). Hun synes det virker veldig rart at så få utdanningsinstitusjoner rapporterer om bruk av chatroboten på eksamen.

– Dette er bare spekulasjoner, men det virker veldig rart. Chatboten har fått veldig mye oppmerksomhet. Det handler nok mer om at de ikke har de rette verktøyene for å oppdage det, sier Strümke.

Dosent i fremmedspråksdidaktikk, Inger Langseth ved NTNU har forsket mye på nettbasert utdanning. Hun mener chatroboten gjør at man blir nødt til å tenke nytt for hva som er kunnskap og hvordan vi måler den.

– Det bør kanskje legges mer vekt på muntlige vurderingssituasjoner, eller en kombinasjon av muntlig og skriftlig, mener hun.