Undervisning i laboratorietimer / Teaching Laboratory Classes

Laboratoriemetoder er basert på etablerte vitenskapelige prinsipper som involverer biologi, kjemi og fysikk.

Laboratorietimer gir studentene førstehåndserfaring med kurskonsepter og muligheten til å utforske metoder som brukes av forskere i deres disiplin. Å lede en laboratorieøkt innebærer spesielle utfordringer og muligheter som skiller seg fra de i et standard klasseromsmiljø.

Les mer på:


Laboratory methods are based on established scientific principles involving biology, chemistry, and physics.

Laboratory classes provide students with first-hand experience with course concepts and with the opportunity to explore methods used by scientists in their discipline. Leading a laboratory session has particular challenges and opportunities that differ from those in a standard classroom environment.

Read more at: