Skogalleri / Shoe Gallery

Hvorfor:
En morsom aktivitet for å lære mer om medstudenter og starte en diskusjon på “nøytral grunn” etterpå.

Hvordan:

  1. Be gruppene/lagene ta et bilde av deres nåværende fottøy og laste opp eller dele det med de andre. Dette kan gjøres før timen eller i løpet av timen.
  2. Be så hver student diskutere sitt valg av fottøy, og diskutere “historien” bak valget.
  3. For eksempel kan én person ha på seg joggesko – og dette kan føre til en diskusjon om deres interesser. En kan ha på seg myke tøfler som var en julegave, en annen kan være i flipflops, høye hæler eller joggesko og så videre.
  4. Du kan variere denne øvelsen ved å be studenten ta et bilde av en gjenstand på skrivebordet, og be dem snakke om det.

Denne aktiviteten fungerer best når studenter deltar online.


Why:
A fun activity to learn more about their peers and start a discussion on ‘neutral ground’ afterwards.

How:

  1. Ask the groups/teams to take a picture of their current footwear and upload or share it with the others. This could be done prior to class or during class.
  2. Then, ask each student to discuss their choice of footwear, and to discuss the “story” behind their choice.
  3. For example, one person might be wearing running shoes – and this might lead to a discussion about their interests. One may be wearing fluffy slippers which were a Christmas present, another may be in flip-flops, high-heels or sneakers and so-on.
  4. You can vary this exercise by asking student to take a picture of an object on their desks, and asking them to talk about it.

This activity works best when students participate online.