Noen spørsmål og svar fra "Åpen post om kunstig intelligens og eksamen" 23. mars 2023

Den 23. mars arrangerte arbeidsgruppen for KI og eksamen “Åpen post”.
I denne tråden vil vi legge noen av spørsmålene som kom inn, og svarene som ble gitt av panelet.

Pamelet bestod av:
Martha T. Dahl (Uniped)
Ingrid Darell Holm (student, FUL)
Hilde Grimstad (PLUS MH)
Anne Marie Snekvik (jurist, AUK)
Rasmus Grønbæk Jensen (ASA)
Guttorm Sindre (IE)
Benjamin Kille (IE)

Spørsmål:
Er det plagiat eller juks om jeg bruker kunstig intelligens som ChatGPT til stavekontroll og strukturering av teksten, hvis alt innholdet er mitt eget og kildene er refert?

Svar:
Bruk av kunstig intelligens til å korrekturlese, til å foreslå annen struktur, eller lignende er helt greit, så lenge man selv har gjort det faglige arbeidet.

Man bør dog være nøye på å sikre at KI ikke har gjort endringer i nyanser eller trukket inn nye momenter man ikke er obs. på, noe som fort kan skje. Dette momentet kan også skape utfordringer rundt god sitatskikk, ved at det bringes inn kilder som ikke er referert.

1 Like

Spørsmål:
Kan studenter komme i trøbbel ved å bruke ChatGPT?

Svar:
Nei, vi forutsetter at studentene ønsker å lære og å benytte eksamen til å vise sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanser. Eventuelt fusk ved å utgi produkter skapt av kunstig intelligens som sitt eget, skiller seg ikke vesentlig fra andre former for plagiet.

Men skulle studentene venne seg til utstrakt og ukritisk bruk av KI, kan de «havne i trøbbel» ved at de ikke lærer seg det grunnleggende godt nok fordi de kan bruke KI. Det er lett å tenke at maskinene gjør det enkle og så tar vi over. Men man må være trygg på det grunnleggende for å sikre at det er korrekt, og for å koble seg på og «ta over».

1 Like

Spørsmål:
Kan vi oppfordre studentene til å benytte ChatGPT som en del av eksamensarbeidet?

Svar:
Studentene trenger ikke å inngå noen avtale for å bruke ChatGPT på eget initiativ. Vi kan derimot ikke oppfordre studentgrupper til systematisk bruk, gjennom å for eksempel gjøre bruk til en del av obligatorisk oppgave.

1 Like