Mysteriesitat / Mystery Quotation

Hvorfor:
Test hvor godt studentene kan anvende sin forståelse av en problemstilling eller teoretisk posisjon.

Decorative image.

Hvordan:

  • Etter at studentene har utforsket et tema, vis dem et sitat om det som de aldri har sett før.
  • Deres oppgave er å finne ut synspunktet til personen bak sitatet – og begrunne det for klassen.
  • Studentene kan diskutere dette spørsmålet i små grupper før de starter en diskusjon med hele klassen.

Why:
Test how well students can apply their understanding of an issue or theoretical position.

Decorative image.

How:

  • After students have explored a topic, show them a quotation about it they’ve never seen before.
  • Their task is to figure out the point of view of the person behind the quotation – and justify it to the class.
  • Students can debate this issue in small breakout groups before beginning a whole-class discussion.