Mobildeling / Cell/Mobile sharing

image

Hvorfor:
Skaper forbindelse med andre gjennom deling av personlige gjenstander/artefakter. Det er en god introdukjonsaktivitet for å utvikle personlige forbindelser. Å bygge et læringsfellesskap gir studentene mulighet til å utvide sin læringserfaring.

Hvordan:

  1. Forbered studentene på denne aktiviteten på forhånd, for å gi dem muligheten til å forberede seg til aktiviteten.
  2. I en liten gruppe deler hver student et bilde, sang eller video fra sin mobil som de tenker representerer dem godt. Gi hver person en sjanse til å snakke om valget sitt, og hvorfor de valgte det.

Why:
Connecting with others through sharing of personal artefacts. It is a good introductory activity to develop personal connections. Building a learning community gives students the opportunity to broaden their learning experience.

How:

  1. Prepare the students for this activity beforehand, to give them the chance to prepare for this activity.

  2. In a small group, each student shares a photo, song, or video from their mobile device that they think best represents them. Each person has a chance to talk about their selection and why they chose it.