Meldingsintervjuer / Texting Interviews

Illustration of two speech-bubbles

Hvorfor:
Teknologiforbedret, sosial-emosjonell aktivitet

Hvordan:

  1. Sett sammen tilfeldige par av studenter (kan gjøres enten ansikt til ansikt eller virtuelt).

  2. Be hver student utvikle 3-5 spørsmål som de ønsker å stille andre for å hjelpe dem å bli bedre kjent med noen.

  3. Deretter sender parene sine spørsmål og svar frem og tilbake.

  4. Paret kan bruke en plattform for kommunikasjon som ikke krever at brukeren logger inn.

  5. Intervjuerne oppsummerer hva de fant ut om partnerne sine og legger ut partnernes navn og denne informasjonen i et diskusjonsforum for hele klassen.


Why:
Technology-enhanced, social-emotional activity

How:

  1. Randomly pair students (can be done either face-to-face or virtually).

  2. Ask each student to develop 3-5 questions that they would want to ask others to help them get to know someone better.

  3. The pairs then text their questions and answers back and forth.

  4. The pair can use a free communication spaces that do not require the user to login.

  5. Interviewers summarize what they found out about their partners and post their partners’ names and this information in a class-wide discussion forum.