Medstudentvurdering / Peer Assessment

Medstudentevaluering kan være en engasjerende og effektiv læringsform. Gjennom å lære av å vurdere medstudenter, øker også kompetansen til å vurdere eget arbeid. Ved å gi konstruktive tilbakemeldinger, kan studentene også lære å utnytte bedre tilbakemeldinger de får. Kompetanse i å gi, motta og vurdere tilbakemeldinger er nyttige både i arbeidsliv og studier.

Diskutér og del gjerne egne erfaringer med Medstudentevaluering her.

1 Like