Matchende kort / Matching cards

image

Hvorfor:
Denne aktiviteten er en måte å få studenter til å prate sammen.

Hvordan:
1. Studentene får utdelt kort som inneholder enten en tittel eller en definisjon.
2. De må deretter finne personen som har det komplementære kortet til sitt eget. Inkluder spørsmål de kan stille hverandre, på baksiden av kortene.
3. Parene kan også få øvinger/problemer relatert til titlene og definisjonene.
4. Man kan utvide øvelsen ved å rapportere tilbake i fellesskap i klassen etterpå.

Tips:
Denne aktiviteten kan også brukes på grupper med tre eller flere studenter, ved å lage kort som illustrerer ulike kategorier (konsepter, figurer osv.)


Why:
This activity is one way to get students to talk to each other.

How:
1. Students are given cards which contain either a title or a definition.
2. They have to find the person with the complementary card. Include questions they can ask each other on the back of the cards.
3. The pairs can also be given an exercise/problem related to their title and definition.
4. Reporting back in plenary afterwards will add to the experience.

Tip:
This activity can also be used to arrange groups of 3 or more students, by making cards that illustrate different categories (e.g. concepts, figures etc.)