Lifelong Learning Lillehammer 2021

Prøver med en tråd under her per innlegg. Skriv inn, så bomber vi tråden og ser om det funker!

1 Like

Arbeidsrelevansmeldingen – en underveisrapport om kommende
Stortingsmelding.

Tove Lygra. Her er nettsider for arbeidet som pågår: Arbeidsrelevansmeldingen - regjeringen.no

Denne modellen er inspirert av et insdustrimasterprogram på USN. Kanskje er dette arbeidet lettere å intergrere så tett der det er én tydelig industri som er mottaker fra ett program?

(Jeg liker at det går an å ta screenshot og lime rett inn i postene her)

1 Like

Jeg savner at det går an å ha et nivå til på trådene her. Når jeg trykker Svar, vil jeg at det skal rykkes inn et hakk, fordi jeg svarer på dette nivået.

Om ulike inntektsmuligheter for strømmetjenester. Kilde Anders Tangen:

Viktig bakgrunn for den nye digitaliseringsstrategien:

1 Like

Det mangler ikke på grunnarbeid:

Her savner jeg plattformer som er åpne og fleksible til å levere den livslange læringen gjennom:

DIKU snakker varmt og viktig om prioritering av utdanning:

Jeg er ny her, og ser at de ulike trådene har diverse “beta-testere” men kanskje ikke (så mange) aktive tråder?

Konkret til denne modellen - som jeg liker- så kommer vi inn i spennende og vanskelige diskusjoner om identitet og relevans, i tillegg til domenekunnskap i UH-verden og ikke minst kunnskap til UH-sektor hos ulike aktører i arbeidslivet. Ved NTNU Gjøvik og i industriparken på Raufoss er det “læringsfabrikken”, lab’er og simuleringer som skal hjelpe til å øke felles fokus og samhandling- og slik at studenter i “hele livet” skal kunne møte og bidra med oppdatert kunnskap og verktøy, simulert og med praksis. Her kreves det mye arbeid fortsatt før vi er der vi vil være- og med passe synlighet i industrien!

1 Like

Takk for svar!

Vi tester og tester og skal nok sette fyr på diskusjonene her etter hvert. Jeg er sikkert på at vi vil få bruk for slike erfaringer som du deler her, når vi tar inn over oss strategiene om at Livslang læring skal skje både gjennom distribuert utdanning og gjennom kurs utviklet i samarbeid med arbeidslivet.