Kunstig intelligens og eksamen

Her inviterer vi alle til å dele sine erfaringer og refleksjoner, bekymringer og løsninger. Still gjerne direkte spørsmål tilknyttet temaet og svar på hverandres innlegg. En bredt sammensatt ressursgruppe fra ulike fagmiljø og NTNU sine støtteenheter vil bidra med innspill og svar.