KI NTNUere i media

Her kan vi dele relevante, interessante, kontroversielle og konstruktive uttalelser fra NTNUere i media.
Det er mange stemmer internasjonalt og ved andre institusjoner. Og samtidig er uttalelser fra NTNUere både en kilde til inspirasjon og vi får vite hvilke fagmiljø og personer som er engasjerte og kan være ressurser - samtidig som kontekst vil være basert på våre utdanningsområder, hovedprofil og muligheter og utfordringer.

Inga Strümke og Inger Langsethtv2.no: “Sikkert blitt brukt uten at lærerne vet om det”
En tidlig artikkel som refererer til den første eksamensgjennomføringen, der det ikke var mulig å gjøre grep på forhånd fordi oppgavene var utformet og godkjent før ChatGPT ble åpnet.

Inga Strümke er en av landets fremste forskere på kunstig intelligens (KI). Hun synes det virker veldig rart at så få utdanningsinstitusjoner rapporterer om bruk av chatroboten på eksamen.

– Dette er bare spekulasjoner, men det virker veldig rart. Chatboten har fått veldig mye oppmerksomhet. Det handler nok mer om at de ikke har de rette verktøyene for å oppdage det, sier Strümke.

Dosent i fremmedspråksdidaktikk, Inger Langseth ved NTNU har forsket mye på nettbasert utdanning. Hun mener chatroboten gjør at man blir nødt til å tenke nytt for hva som er kunnskap og hvordan vi måler den.

– Det bør kanskje legges mer vekt på muntlige vurderingssituasjoner, eller en kombinasjon av muntlig og skriftlig, mener hun.

Thomas Dahl i Universitetsavisa:

Ja, bør ikke ChatGPT være en anledning til å spørre om vi ikke bør innrette våre studier på en annen måte. Er det ikke andre ting enn det som maskiner kan vi bør vektlegge? Er våre vurderingskriterier slike at det er informasjonsbearbeiding som tilfredsstiller kvalifikasjonsrammeverket?

Her lanserte han også uttrykket “ChatGPP”, for når AI konstruerer feilaktige fakta.

Lars Lundheim i Universitetsavisa:

Vel, dersom ein kunstig intelligens leverer eksamenssvar med godkjent eller til og med godt resultat, viser det at eksamenen ikkje testar dei kvalitetane me ynskjer å fremja. Rett og slett fordi ChatGPT ikkje kan tenkja kritisk eller sjølvstendig. ChatGPT kan ikkje tenkja i det heile. Konklusjonen vert dermed at det er vurderingsordningane våre som treng revisjon. Ikkje reglementet for kva som skal reknast som juks.

Marit Reitan i VG:

“NTNU er truffet av en tsunami med roboter på surfebrett.”
Hun mener at utdanningssektoren, og ikke minst NTNU har et særlig ansvar for å bidra til at ny teknologi kan anvendes på en god måte. Og at sektoren må samarbeide om å løse utfordringene som er knyttet til chatbotene i utdanningene.