KI Mulige løsninger for eksamen

Her kan du dele og diskutere konkrete løsninger og muligheter for Kunstig intelligens og eksamen.

«Snever-quiz» – Spørre om noe som AI ikke kan vite. Tid, sted, interne fakta.

Vurdering:
Hele oppgaven kan ikke løses av AI. Men om dette er lagt inn bare som en snubletråd, kan kandidaten lett føye inn akkurat det som mangler. Leder til fokus på fakta, ikke høyere ordens kompetanse.

Muntlig komponent / muntlig forsvar

Vurdering:
Vil i hvert fall sikre at studenten har satt seg inn i svaret hen har gitt. Men det er like fullt mulig å benytte et svar ChatGPT har utformet, sette seg inn i dette og lykkes med å forsvare det. Da har du i hvert fall lært. Skulle sensor gå ut over det som er besvart når man har «overhøring», kan det kanskje avsløre at man ikke har all kunnskapen, men avslører det at selve svaret som er gitt ikke er studentens?

Og det avslører i hvert fall ikke at det ikke er brukt andre kilder, som slekt og venner, nettkilder, da ville vi ha benyttet slik kontroll på alle hjemmeeksamener allerede?

Knytte oppgaven til konkrete praksis-caser

Vurdering:
Dette er jo god læring – som knytter teori og praksis, og gjerne generell kompetanse (er det lov å si holdninger også?). Det er fint om noen kan gi et helt spesifikt eksempel på hvordan de har utformet en oppgave etter dette prinsippet.

Bruke AI sine svar og be studentene reflektere over svarene

Vurdering:
Raaheim har før sagt «gi dem fasiten og la dem reflektere over den». (Skal finne referanse her)
Litt synd at tilbakemeldinger som studentene ikke kan få og nyttiggjøre seg i medstudentvurdering, kan AI få.

Gruppearbeid der man forklarer hvem som har gjort hva

Må da fordele ansvar, og det blir vanskelig om de i stor grad har brukt kunstig intellingens.

La studentene reflektere over tekster generert av kunstig intellingens

Vurdering:
Raaheim har før sagt «gi dem fasiten og la dem reflektere over den». (Skal finne referanse her)
Litt synd at tilbakemeldinger som kunne vært på studenttekster, og hatt verdi for læringen til den som har skrevet, får ikke studentene nyttiggjort seg. Er det bedre å reflektere over studenttekster, og så kan det jo hende at noen har valgt å benytte seg av kunstig intelligens.

Vi har brukt dette på noen arbeidskrav i enkelte emner. Tror det kan være en ok løsning, men kreves nok en mal for hva som skal inkluderes i forklaringen. Av erfaring vet jeg at dette kan blir nedprioritert i oppgaven.

1 Like

Ole svarer også