Jeg er-dikt / I am poem

Hvorfor:
La studentene representere seg selv i form av poesi.

Hvordan:

  1. Gi studentene en “I Am Poem”-mal, enten elektronisk eller gjennom malen nedenfor, for å skrive sine egne dikt. Gjør gjerne endringer/valg i egen(e) mal(er).
Jeg er-diktet
Jeg er (to spesielle egenskaper personen eller tingen har)
Jeg lurer på (noe personen eller tingen faktisk kan være nysgjerrig på)
Jeg hører (en imaginær eller faktisk lyd)
Jeg ser (et imaginært eller faktisk syn)
Jeg vil ha (et ønske)
Jeg later som (noe personen eller tingen faktisk kunne late som om de gjorde)
Jeg føler (en følelse om det imaginære)
Jeg berører (en imaginær berøring)
Jeg bekymrer meg (noe som virkelig kan plage personen eller tingen)
Jeg gråter (noe som kan gjøre personen eller tingen trist)
Jeg er (første linje i diktet gjentas)
Jeg forstår (noe personen eller tingen vet er sant)
Jeg sier (noe personen eller tingen tror)
Jeg drømmer (noe personen eller tingen faktisk kunne drømme om)
Jeg prøver (noe personen eller tingen kan gjøre en innsats for å gjøre)
Jeg håper (noe personen eller tingen kunne håpe på)
Jeg er (den første linjen i diktet gjentas)
  1. Når studentene har skrevet diktene sine, kan de dele diktene sine med andre, enten i klassen eller på nettet (f.eks. LMS eller andre nettbaserte arbeidsområder)

Why:
Let your students represent themselves in the form of poetry.

How:

  1. Provide students with an “I Am Poem” template, either electronically, or through the template below to write their own poems. Feel free to make changes/selections to your own template(s).
The I Am Poem
I am (two special characteristics the person or thing has)
I wonder (something the person or thing could actually be curious about)
I hear (an imaginary or actual sound)
I see (an imaginary or actual sight)
I want (a desire)
I pretend (something the person or thing could actually pretend to do)
I feel (a feeling about the imaginary)
I touch (an imaginary touch)
I worry (something that could really bother the person or thing)
I cry (something that could make the person or thing sad)
I am (the first line of the poem is repeated)
I understand (something the person or thing knows to be true)
I say (something the person or thing believes)
I dream (something the person or thing could actually dream about)
I try (something the person or thing could make an effort to do)
I hope (something the person or thing could hope for)
I am (the first line of the poem repeated)
  1. Once the students have completed writing their poems, students can share their poems with their classmates, either in-class or online (e.g. LMS or other online workspace)