Hva er din setning... / What's Your Sentence...

Hvorfor:
Hjelp studentene dine til å oppdage seg selv, deres lidenskaper og styrker.

Hvordan:

  1. Fasiliter en gruppediskusjon som tar opp spørsmålet:
    “Hva er noe du vil kunne si om deg selv?”
  2. Vis studentene videoklippet hvor Daniel Pink inviterte folk over hele verden til å dele setningene sine: What’s Your Sentence?: The Video
  3. Be studentene lage sine egne setninger.

Tips:
Denne aktiviteten kan følges opp ved å la dem blogge om, eller dele sin egen video om ideene deres.

Kilde: http://seltechnology.weebly.com/whats-your-sentence.html


Why:
Assist your learners to discover themselves, their passions, and strengths.

How:

  1. Facilitate a group discussion that addresses the question:
    “What is something you want to be able to say about yourself?”
  2. Show learners the video clip where Daniel Pink invited people all over the world to share their sentences: What’s Your Sentence?: The Video
  3. Ask learners to create their own sentences.

Tip:
This activity can be followed by having them blogging about or sharing their own video about their ideas.

Source: http://seltechnology.weebly.com/whats-your-sentence.html