Firekvadrantsplakater / Four Quadrant Posters

Hvorfor:
Denne aktiviteten hjelper studentene å bli kjent med hverandre, og undervisere til å kjenne studentene sine bedre.

Hvordan:

 1. Del en tom Powerpoint-mal med en fire-kvadrant-mal med studentene dine. Kvadranter kan representere f.eks.
  ○ Kvadrant én: Det du gjør best
  ○ Kvadrant to: Beste læringsopplevelse … noensinne!
  ○ Kvadrant tre: Det morsomste du noen gang har gjort
  ○ Kvadrant fire: En ting du lurer på

 2. Engasjer en gruppe på 2-3 studenter til å samle de ferdige kvadrantene fra hver av klassekameratene deres, og slå den sammen til én Powerpoint ELLER Del Powerpoint-malen med skrivetillatelse for studentene dine, og la dem legge til sine egne “fire kvadrantplakater” til den delte malen.


Why:
This activity helps learners to get to know eachother, and educators to know their students better

How:

 1. Share an empty Powerpoint template with a four quadrant template with your students, quadrants can be representing e.g:
  ○ Quadrant one: The thing you do best
  ○ Quadrant two: Best learning experience … ever!
  ○ Quadrant three: The most fun thing you have ever done
  ○ Quadrant four: One thing you wonder about

 2. Engage a group of 2-3 students to collect the finished quadrants from each of their classmates, and merge it into one Powerpoint OR Share the Powerpoint template with writing permission for your students, and let them add their own ‘four quadrant posters’ to the shared template.