Feltarbeid / Fieldwork

Feltarbeid innen utdanning er enhver praktisk arbeids-, studie- eller forskningsaktivitet. Feltarbeid kan også være kjent som praksis, yrkeserfaring eller internship.


Fieldwork education is any practical work, study or research activity. Fieldwork can also be known as practicum, professional experience, internship, or clinical placement.

Kilde / Resources: