Felles tråder / Common Threads

Hvorfor:
Få studenter til å finne ting til felles ved å snakke med alle i en gruppe.

Hvordan:

  1. Del studentene inn i mindre grupper.
  2. Instruer hver gruppe til å finne 5-10 (avhengig av tidsrammen) ting de alle har til felles.
  3. Utfordre dem til å tenke kreativt; plasser de har reist, TV-serier de har sett, andre opplevelser.
  4. Den første gruppen som kommer fram til angitt antall ting vinner, gi poeng for kreativitet også!

Kilde: https://www.teampedia.net


Why:
Get students to find things in common by talking to everyone in a group.

How:

  1. Divide students into smaller groups.
  2. Instruct each group to find 5-10 (depending on the time frame) things they all have in common.
  3. Challenge them to think creatively; places they have travelled, TV show they have watched, some other experience.
  4. The first group to come up with the designated number of things wins, points for creativity too!

Source: https://www.teampedia.net