Om kategorien SALSA - Samarbeid

Her kan du dele erfaringer og diskutere læringsaktiviteter der samarbeid inngår som et viktig element i læringsprosessen.