KI Nyttige kilder

Her kan vi dele og drøfte relevante kilder om Kunstig intelligens og eksamen.