Går det an å bruke emojis i emnefeltet? 😁

Bare tester hvordan emnefeltet blir seende ut :smiley:

Her er vi :smiley:
:ls: :ntnu: :beta:

1 Like